Bending Water

Om kunstneren og utstillingens bakgrunn og innhold

Sven Påhlsson (f. 1965) er blant vår tids mest anerkjente nordiske samtidskunstere. Med sine ytterst avanserte dataanimasjoner er han en av svært få nordiske kunstnere som har inntatt en sentral plassering innenfor den såkalte hypermodernismen som er et uttrykk for den hyper-realitet og virtuelle verden vi lever i.   Utstillingen består av de to videoverkene som høsten 2008 (16 okt.–30 des.) ble vist på fasadeveggene til Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst   På den ene projeksjonen møter man Bending Water 3 (2007) (loop 50 min), et verk som anvender datateknologi som i dag brukes i forbindelse med værvarsling og beregninger av naturkrefter. Vi ser en svevende vannanimasjon som kontinuerlig endrer figur etter simulerte påvirkninger som gravitasjon, kollisjon og attraksjonskrefter.Videoverket er svært nåtidsaktuelt med dets mange økologiske koblinger til vanntematikk, som polaris-smeltning og andre ekstremvær fenomener. Formasjonene vi her møter kan videre trekke tanken mot tilblivelse generelt i universell, tidløs forstand, men også i mer futuristisk retning gjennom påminnelser om planetære, galaktiske nydannelser og genetiske, molekylære nyformasjoner.   På den andre projeksjonen vil man kunne se Bending Water 5 (2008), (loop 50 min). Dette er en vannanimasjon som også beveger seg i en tilsynelatende ustoppelig syklus, men denne er hjulformet. Også her finnes rikholdige konnotasjoner til mange naturfenomener, eksempelvis ”svarte hull” og orkaner. Men her er uttrykket hardere og mer undergangsrettet. Betraktet opp mot hverandre vil disse to verkene sammen danne en dialog som åpner for refleksjoner omkring høyst sentrale, kontemporære problemstillinger knyttet til  klimaendringer og jordens fremtid.

 

Utstillingens utforming og krav til turnélokale

  • Utstillingen består av to videoverk vist som to projeksjoner på vegg.
  • Viktig med god avstand mellom verkene. Disse kan vises i samme rom eller i to separate rom.
  • Hver projektor er fastmontert på en kasse, som kan brukes som stativ på gulvet.

 

  • Det kreves minimum 3 m betraktningsavstand og i tillegg minimum 3 m bak projektor for å gi plass til publikum. Hver av projeksjonene er 2,5 m brede. Et rom må derfor være minimum 6 m langt og 5 m bredt for å romme to projeksjoner, eller to rom må være minimum 6 m lange og 2,5 m brede for å romme en projeksjon hver.
  • Lokalene bør være malt i en lys farge og må kunne blendes for dagslys.
  • Utstillingen krever totalt ca 40 m2. Lokalene må være låsbare. Det må være noe lagringsplass for transportkasser.

 

Avsluttet høst 2011

Facebook Twitter Email
2020»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2021»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2022»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2023»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2024»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2025»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2026
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
Bending Water

Info

Størrelse

  • Romlige krav: 40kvm
  • Bærehjelp: 2 personer

Kostnader:

3500NOK

Standardkrav:

Målgruppe Utstillingen henvender seg til et bredt publikum; skoleklasser i alle aldre, studenter, fagfolk så vel som det kunst-interesserte publikum. Krav til turnéarrangør Arrangøren må selv informere og gjøre avtaler med ulike publikumsgrupper og skoler om omvisninger og eventuelle workshops. Nasjonalmuseet dekker transport, forsikring, Minikatalog, lærerveiledning, invitasjonskort og plakat. Nasjonalmuseet dekker i tillegg opplæring av regional formidler og lønn til denne personen etter nærmere avtale. Utstillingsstedene betaler en egenandel på kr 3500 for å motta utstillingen. Egenandelen etterfaktureres.

Materiell:

Last ned alle dokumenter og bilder knyttet til produksjonen.

Verksted:

Formidling 45 min. samtale i utstillingen + eventuelt 45 min. workshop Omvisning og workshop bestilles via lokal arrangør Skoleklasser: Maks 30 personer per omvisning

Kontakt:

Kategori:


Produsent:

Nasjonalmuseet

Rapportér

Printervennlig versjon