Norske Kunstforeninger

Norske Kunstforeninger er en landsdekkende paraplyorganisasjon for 160 kunstforeninger. Vårt formål er å gi flest mulig tilgang til profesjonell kunst. Vi legger til rette for at kunstforeningene kan bli gode visningssteder gjennom kurs og seminarer, kompetansehevende prosjekter, tilskuddsordninger, samarbeidsprosjekter med kunstinstitusjoner, utstillinger med formidlingsopplegg og vårt fagtidsskrift. Kunstforeningene er en sentral del av grunnmuren i kunstformidlingen i Norge, fordi de gir publikum møter med samtidskunst uavhengig av hvor i landet man bor. Kunstforeningene gir kunstnere utstillingsmuligheter og salgsinntekter. Som demokratisk styrte visningssteder, bidrar kunstforeningene til mangfoldet på den norske kunstscenen. www.kunstforeninger.no

Kontakter:

Anne-Grethe Thoresen | 22 42 20 35 | anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no

Malin Olivia Dahlberg | 22 42 20 35 | malin.dahlberg@kunstforeninger.no

Produksjoner: