Se Kunst i Nord-Norge

SE KUNST I NORD-NORGE  er landsdelens nettverksbaserte kunstformidlingsinstitusjon.   Visjon: ”Se Kunst i Nord-Norge skal formidle god samtidskunst til folk i Nord‐Norge for å skape refleksjon og opplevelse, og gi økt livskvalitet”. Se Kunst i Nord-Norge er tuftet på norsk kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig av befolkningen og er organisert som en frivillig medlemsorganisasjon hvor årsmøtet er det høyeste organ. Vi er sentral formidlingsaktør i Nord-Norge med base i Bodø og legger til rette for at kunsten skal nå ut til hele befolkningen, både i og utenfor de større byene.  Utstillinger er representert gjennom medlems- nettverket som er sammensatt av frivillige kunstforeninger og offentlige instanser.  Vårt arrangørnettverk omfatter visningssteder i hele Nord-Norge.

Kontakter:

Elise Hoedemakers | 75 50 66 22 / 469 40 082 | Elise@sekunst.no

Mona Synnøve Nilsen | 75 50 66 20 / 977 15 937 | mona@sekunst.no

Produksjoner:

Beklager, men vi kunne ikke finne noen produksjoner her

side 1 av 1 | Totalt 0 prod.