Nasjonalmuseet

I tillegg til store og mindre utstillinger på våre museer i Oslo, produserer Nasjonalmuseet en rekk utstillinger for vandring i Norge. Nasjonalmuseet er nasjonal aktør innen visuell kunst til Den kulturelle skolesekken, og har en portefølje på 10-12 utstillinger som tilbys alle landets skoleelever gjennom fylkenes DKS-program. Se DKS-porteføljen her. Gallerinettverket er et uformelt nettverk bestående av kunstforeninger, kunst- og kunstindustrimuseer, kulturhistoriske museer, fylkesgallerier, kunstsentre, kulturhus og andre steder med spesialiserte visningsrom for visuell kunst. Nasjonamuseet har  en portefølje på 6-8 utstillinger innen billedkunst, arkitektur eller design/kunsthåndverk som tilbys til dette nettverket.

Kontakter:

Ida Strøm-Larsen | +47 21982210 | ida.strom-larsen@nasjonalmuseet.no

Helga Gravermoen | +47 21982225 | helga.gravermoen@nasjonalmuseet.no