Utstillinger på turne – inn på Nasjonalmuseets hjemmeside.

Fra nasjonalmuseet.no

Fra nasjonalmuseet.no

Kjære alle kolleger i galleri- og museumsnettverket.

I forbindelse med utviklingen av Nasjonalmuseets nye hjemmesider – har det vært et mål å flytte all info og bookingmuligheter for våre utstillinger på turne fra denne plattformen (vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no), inn til museets egne hjemmesider (nasjonalmuseet.no). Dette er nå i stor grad gjennomført – og vi ber om at dere som ønsker å kontakte oss vedr. samarbeid om eller booking av utstillinger på turne, begynner å bruke vår nye hjemmesideplattform til dette.

Etterhvert, når vi har sikret overføring av arkivdata, vil vi slette denne word-press-plattformen (vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no) og kun bruke nasjonalmuseet.no. Der kan du nå gå inn via Meny/Hva skjer/Utstillinger på turne og få de samme mulighetene.

Samarbeid om utvikling av utstillinger på turne

Samtidig minner vi om at det jobbes intensivt med å forberede åpningen av det nye museet i 2021. Nå turnerer 10 skoleutstillinger og 3 større galleri/museumsutstillinger rundt i hele landet. Når vi har hatt en vellykket åpning, er tiden inne for igjen å være enda mer tilstede rundt i landet gjennom nye og spennende produksjoner. Vi er også interessert i å utvikle utstillinger på turne i større samarbeid med andre kunst- og kunstindustrimuseer rundt i landet, og tar gjerne imot ideer om dette.

vh

Per Odd Bakke

Spesialrådgiver Avd. formidling og publikum

 

Facebook Twitter Email