Cities of the World – videokunst fra São Paulo

Hvordan påvirker globaliseringen kunsten i ulike land og byer? Mister vi noe av det særegne når kunstmarkedet blir internasjonalt? Gjennom serien av videopgram undersøker Atopia det særegne ved kunsten i ulike storbyer i verda. 

For å undersøke hvordan vi blir påvirket av hvor vi bor, og hvordan stedet og kulturen har innverkning på kunsten, har Atopia satt i gang en serie med videoprogram frå ulike storbyer i verden. Målet er at prosjektene skal skape forståelse for de særtrekkene ved kunsten som er avhengig av hvor i verden kunstproduksjonen har sitt opphav. Serien Cities of the World kan sees som et råmateriale for en undersøkelse av forholdet mellom sted og persepsjon, og de geopolitiske aspektene ved kunsten. 

Lokalt blikk på São Paulo
Michel Pavlou har kuratert programmet for São Paulo. Han kommer opprinnelig fra Hellas, studerte og jobbet i mange år i Frankrike og har nå Oslo og Brussel som sin base.
 
Videoarbeidene i programmet fra São Paulo, har en innfallsvinkel hvor selve videomediet og eksperimenteringen rundt bilde og lyd står i fokus. Programmet består av syv videoarbeider laget i perioden 1997-2009. I likhet med videoprogrammet fra Teheran, har videoene i São Paulo-programmet, et lokalt «blikk» ved at de har blitt laget av kunstnere bosatt i den aktuelle byen som er videoprogrammets utgangspunkt.
 
I et samarbeid med Atopia tilbyr Norske Kunstforeninger kunstforeningene å vise Cities of the World fra Teheran og São Paulo. På hvert utstillingssted vil videokunstner og prosjektleder i Atopia, Farhad Kalantary, holde en 20 minutter lang introduksjon. I etterkant av introduksjonen vil det åpnes for spørsmål fra publikum.
 
 
KUNSTNERE OG VERK

Lucas Bambozzi: Just There: A Place I Do Not Know / 5:40 min /1997
Raimo Benedetti: Opus 11 / 5 min / 2002
     São Paulo Portraits / 7 min / 2001
César Meneghetti: Nobody’s land / 7 min / 2010
Adams Carvalho & Olívia Brenga: 02. residential complex / 5 min / 2005
Alê Abreu: Passo / 3:40 min / 2007
Marco Wey: Cet été / 3:20 min., 2009
Kika Nicolela: Crossing / 9 min / 2003
 
Programserien Cities of the World er produsert av Atopia, som er et kunstnerdrevet galleri og senter for eksperimentell film og videokunst.
 

 

Facebook Twitter Email
2020»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2021»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2022»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2023»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2024»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2025»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2026
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
Alê Abreu: Passo / 3:40 min / 2007

Alê Abreu: Passo / 3:40 min / 2007

Adams Carvalho & Olívia Brenga: 02. residential complex / 5 min / 2005

Adams Carvalho & Olívia Brenga: 02. residential complex / 5 min / 2005

César Meneghetti: Nobody's land / 7 min / 2010

César Meneghetti: Nobody's land / 7 min / 2010

Kika Nicolela: Crossing / 9 min / 2003

Kika Nicolela: Crossing / 9 min / 2003

Lucas Bambozzi: Just There: A Place I Do Not Know / 5:40 min /1997

Lucas Bambozzi: Just There: A Place I Do Not Know / 5:40 min /1997

Marco Wey: Cet été / 3:20 min., 2009

Marco Wey: Cet été / 3:20 min., 2009

Raimo Benedetti: São Paulo Portraits / 7 min / 2001

Raimo Benedetti: São Paulo Portraits / 7 min / 2001

Info

Kostnader:

Det er kostnadsfritt for kunstforeningene å motta videoprogrammet, og i tillegg dekkes utgifter for reise, opphald og honorar for Farhad Kalantary.

Standardkrav:

Utstillingen er bare tilgjengelig for kunstforeninger/kunstlag som er medlem i Norske Kunstforeninger.

Materiell:

Last ned alle dokumenter og bilder knyttet til produksjonen.

Kontakt:

Kategori:


Produsent:

Norske Kunstforeninger

Rapportér

Printervennlig versjon