Omorganiseringen i Nasjonalmuseet 2018

Slik vil det nye nasjonalmuseet se ut. Foto/Ill.: Nasjonalmuseet

Slik vil det nye nasjonalmuseet se ut. Foto/Ill.: Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet leverer som før til hele landet – også i ny organisering av våre ressurser

Med ny direktør siden 2017, Karin Hindsbo, og nye avdelinger og ledere etter en omfattende organisasjonsgjennomgang i 2018 er Nasjonalmuseet fortsatt museum for hele landet. Vi leverer vandreutstillinger og kompetansedeling til alle våre nettverk; Den kulturelle skolesekken, galleri- og museumsnettverket.

Avdeling Landsdekkende program er, etter 81/2 år, nå historie, men oppdraget skal løses, og ligger nå i den nye Avdeling formidling og publikum. Avdelingen skal ledes av Kirsten Thorseth Poppe, som starter i museet medio oktober. Inntil da er Anne Qvale konstituert som avdelingsdirektør.

Det er imidlertid business-as-usual, og dere kan inntil videre fortsette med å holde kontakt med de som dere er vant til å henvende dere til.

Facebook Twitter Email