Noe stort kan skje med ny kompetanse!

Det handler om å utvikle og finne metoder som bygger på ulike sanseopplevelser, tekniske muligheter og aktiviteter i møte med våre besøkende.

Samtidig som vi gleder oss

til neste, og siste, kurs før sommeren; Se meg! Lik meg!, fredag 2. juni på Nasjonalgallerietså planlegges vi et stort seminar om Tilgjengelighet til kunnskap, kunst og arkitektur på Munchmuseet, torsdag 15.juni.  Kunnskap, kunst og arkitektur er essensielle størrelser i våre liv og vår utvikling som mennesker. Dette gjelder alle, uansett forutsetninger; det være seg alder, ulike funksjonshemminger eller kulturell bakgrunn.

Seminaret setter fokus på ulike presentasjonsformer og utvikling av nye kommunikasjons- og formidlingsformer overfor mennesker som ofte kan ha utfordringer i møtet med våre kulturinstitusjoner. Det handler om å utvikle og finne metoder som bygger på ulike sanseopplevelser, tekniske muligheter og aktiviteter i møte med våre besøkende. Sjekk programmet og meld dere på HER.

Nye kurs – ny kompetanse

Med det for lengst fulltegnede kurset Se meg! Lik meg! så avslutter vi vårens seminar og kursrekke som har dekket internasjonale trender innen formidling på Formidlingsseminaret 2.-3.februar, Filosofiske samtaler som metodikk i kunstformidling den 30.mars, om Kvalitetsbegreper i utstillingsproduksjon den 11. mai og altså kommunikasjonskurset Se meg! Lik meg! denne uken. Vi er i ferd med å klargjøre kurstilbudene før høsten, og håper å kunne kommunisere dette ut før sommerferien.

Nye produksjoner

Vi produserer nye vandreutstillinger kontinuerlig, selv om vi  flytter til nytt museumsbygg. Med ca 300 000 kunstverk i flyttelasset så går veldig mange ressurser til å forberede flytting og ny samlingspresentasjon og temporære utstillinger, inklusive vandreutstillinger, fra 2020. Antall nye vandreutstillinger i denne perioden er 2 i året, én til gallerinettverket og én til skolenettverket. Følg med på ressursbankene våre for oppdatering om hva som kommer! I spektakulære Fra pigment til mening er et originalt 1600-talls maleri fra Nasjonalgalleriets kjeller inspirasjon for elever til å forske i pigmenter og stoffer med mikroskoper og nysgjerrighet. Vi jobber nå med to nye tverrfaglige utstillinger ( til gallerinettverket og skolenettverket) som bl.a. skal vise potensialet i å mikse verk fra samtid og fortid, design, arkitektur og billedkunst,  til turnéstart på nyåret 2018.

 

Facebook Twitter Email