Nasjonalmuseet søker koordinator utstillinger på turne

Fra utviklingen av turneutstillingen med arbeider av Sven Ivar Dysthe. Fot: Nasjonalmuseet

Fra utviklingen av turneutstillingen Spor, arkitektur 2005-2010. Foto: Nasjonalmuseet

Enda en viktig stilling ledig! Koordinator for utstillinger på turne.

Nasjonalmuseet er et museum for hele landet og produserer utstillinger for turne til museer, gallerier og skoler (gjennom Den kulturelle skolesekken) til hele landet!

Til stillingen ønsker vi søkere som bidrar til at Nasjonalmuseet bedre speiler samfunnets mangfold, og som styrker flerstemmigheten i det viktige samfunnsoppdraget Nasjonalmuseet har.

Finn mer info om stillingen her.

Facebook Twitter Email