Høstens kurstilbud på Nasjonalmuseet!

 

Hvem skriver du for? Illustrasjon: Kristin Bø

Hvem skriver du for?
Illustrasjon: Kristin Bø

Sett av datoene og meld deg på 2018-høstens kurs og kompetansedeling nå!

12. oktober / Verktøykassa med Anne Grethe Uldall.  Utvikling av utstillinger: hvordan gjør man egentlig det i praksis, hvordan blir flotte intensjoner til reel virkelighet? Kurset tar utgangspunkt i noen av de overveielser vi gjør oss i forbindelse med publikumsarbeidet i museet. I dag kan man ikke lenger forvente et homogent publikum, så hvordan forholder den moderne kulturinstitusjon sig til et publikum som kommer på museet med mange forskjellige forutsetninger og forventninger? Nasjonalmuseets klassiker innen utvikling av utstillinger!

16. november / Utstillingsdesign. Hva, hvorfor og hvordan. Hvordan fremmer og styrker utstillingsdesignerne det kunstfaglige innholdet? Hvordan sikres tilgjengelighet og opplevelse for de ulike publikumsgrupper? Møt og lær av to av Nasjonalmuseets ofte brukte utstillingsdesignere; Kine Liholm og Fredrik Torsteinsen, som diskuter og deler kunnskap. Utstilling er et sammensatt medium!

14.desember / Utstillingstekster. Hva, hvorfor og hvordan? Hvilke språklige mekanismer gjør en god tekst? Møt journalist og billedkunstner Eirik Audunson Skaar  «På kursene mine lærer deltakerne å stole mer på sin egen stemme når de skriver om kunst, design og arkitektur. De blir kjent med enkle og effektive skrivegrep som inviterer leseren inn i teksten. På veien dit ser vi også nærmere på typiske snubletråder i skrivearbeidet. Alt dette fører frem til skriving av mer levende og spennende tekster.»

Husk å Melde deg på nå!

God sommer til alle!

Facebook Twitter Email