Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013 Vandreutstillingen er en videreutvikling av utstillingen som ble vist på Nasjonalmuseet—Arkitektur fra 3. mai–29. september 2013. Vandreutstillingen er tilgjengelig fra mai 2014.  Om utstillingen: Utstillingen «Under 40. Ung norsk arkitektur 2013» presenterer et utvalg arkitekter under 40 år og synliggjør deres interessefelt, arbeidsmetoder og produksjon. Hva kjennetegner generasjonen av unge, norske arkitekter, og hvordan posisjonerer de seg i det norske og internasjonale landskapet? Hvem er disse arkitektene, og hva er de opptatt av? På hvilke måter skaper og former de nytt og i hvilken grad vil de prege framtidens arkitektur? 

Prosjektene i utstillingen er fordelt under de fem temaene Romeksperimenter, Mellomrom, Steds- og byrom, Rom som forandrer og Rom for gjenbruk. Gjennom gruppeinndelingen belyses de unge kontorenes tilnærming til de enkelte begrepene og arkitektur for øvrig. De elleve kontorene som er representert i utstillingen er:

Link til Vera Kvaals reportasje fra Under 40 i Kulturhuset P2, 26.10.2015

ATELIER OSLO • CTRL+N (CONTROL NEW ARKITEKTUR) • ERIKSEN SKAJAA ARKITEKTER • FFB (FELLESSKAPSPROSJEKTET Å FORTETTE BYEN) • HUUS OG HEIM ARKITEKTUR • LALA TØYEN • MDH ARKITEKTER• RODEO ARKITEKTER • SFOSL/MORK-ULNES • SUPERUNION ARCHITECTS • TYIN TEGNESTUE ARKITEKTER

Prosjektgruppe: Prosjektleder/turnelegger og nettverksansvarlig Helga Gravermoen, kurator Anne M Lunde, kurator formidling Jeanette Eek Jensen, utstillingsdesign Line Kaasine, konservator Ida Bronken, utstillingstekniker Christopher Gjerde, logistikk Ida Strøm-Larsen. Produksjon av filmen Under 40. Ung norsk arkitektur: Annar Bjørgli

Facebook Twitter Email
2021»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2022»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2023»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2024»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2025»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2026»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2027
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember

Info

Størrelse

  • Antall kolli: 64 kolli, 28 av disse brukes i utstillingen som utstillingsarkitektur. Det trengs lagringsplass for 28 kasser som varierer i størrelse
  • KG per kolli: 10-97 kg
  • Kubikk: 30
  • Romlige krav: 120-200 m2
  • Tid opprigg: 2-3 personer i 2 dager
  • Tid nedrigg: 2-3 personer i 2 dager
  • Bærehjelp: 2-4 sterke mennesker

Formidling:

Nasjonalmuseet dekker transport, forsikring og formidlingsmateriell (trykket publikumsbrosjyre, lærerveiledning og plakat). Alt kan også lastes ned i elektronisk form, inkludert en digital invitasjon. Nasjonalmuseet dekker i tillegg opplæring av regional formidler og kan også bidra med lønn til denne personen, etter nærmere avtale. Til utstillingen er det produsert en større katalog som utstillingsstedene får tilsendt. Hvert utstillingssted får 20 kataloger gratis. Disse kan selges for 100 kr pr stk. Utstillingsstedene får inntektene av salget.

Kontakt:

  • Helga Gravermoen
  • Tlf: 21982241
  • Epost: helga.gravermoen@nasjonalmuseet.no

Målgruppe:

Kategori:

arkitektur

Produsent:

Nasjonalmuseet

Nettside:

http://vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no/produksjon/under40

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Cassia Co-op Training Center Tyin Tegnestue Arkitekter. Fotograf: Pasi Aalto

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Meahccetrossa Matatu, Karasjok av FFB. Fotograf: Joar Nango

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Rasteplass Djupevik, Huus og Heim Arkitektur. Illustrasjon: Arkitekten

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Senter for forskning og informasjon om naturkatastrofer, Superunion Architects Istanbul IDPEC

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Hus for et utvalg norske fugler. Huus og Heim Arkitektur. Foto: Frode Larsen, Nasjonalmuseet

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Hytte Norderhov, Hønefoss. Atelier Oslo. Fotograf: Jonas Adolfson

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Meier Road Barn, Sonoma County, USA. SFOSL / MORK-ULNES. Fotograf: Bruce Damonte

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Oslofølelsen. Lala Tøyen. Illustrasjon: Arkitektene

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Strusshamn. Eriksen Skajaa Arkitekter i samarbeid med Bjørbekk og Lindheim Landskapsarkitekter. Illustrasjon: Mir Visuals

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Sukkerbiten. Lala Tøyen. Foto: Christina Lunde

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Arkitektur for et villere vær. Rodeo Arkitekter. Illustrasjon: Arkitekten

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Moholt studentby. MDH Arkitekter. Illustrasjon: Arkitekten

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Installasjonene ”Kroppsrom” og ”Hus for et utvalg norske fugler”. Arkitekt: Atelier Oslo. Foto: Frode Larsen, Nasjonalmuseet.

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Bilde fra Hamar kulturhus. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Bilde fra Hamar kulturhus. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Bilde fra Hamar kulturhus. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Bilde fra Hamar kulturhus. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Bilde fra Hamar kulturhus. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Bilde fra Hamar kulturhus. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Bilde fra Hamar kulturhus. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Bilde fra Hamar kulturhus. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Bilde fra Hamar kulturhus. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Bilde fra Hamar kulturhus. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Bilde fra Hamar kulturhus. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Bilde fra Hamar kulturhus. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

Under 40. Ung norsk arkitektur 2013

Bilde fra Hamar kulturhus. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet