Norwegian wood

– eit laboratorium. Miljøvenleg trearkitektur for framtida. Prosjektet er den største satsinga på miljøvenleg, framtidsretta arkitektur i Noreg nokosinne. Norwegian Wood var eit av dei største prosjekta i Stavanger 2008-europeisk kulturhovedstad. Stavanger er Europas største trehusby, og Norwegian Wood vidareutvikla denne tradisjonen ved å byggje 14 nyskapande byggjeprosjekt med framtidsretta, nyskapande og miljøvenleg trearkitektur. Alle byggjeprosjekta er underlagt kriterium der dei skal vise fram lågt energiforbruk, designprinsipp for universell utforming og der dei tek i bruk miljøvenlege materiale og nye byggjesystem i tre. Framtidsretta og gode løysingar krev nytenking. Norwegian Wood-prosjektet og -utstillinga fungerer difor som laboratorium og læringsarena for alle involverte; arkitektar, handverkarar, utbyggjarar, rådgivarar, kommuner osb. I forkant av utbyggjinga har det difor blitt arrangert internasjonale arkitekturkonkurransar, seminar og tverrfaglege workshops med dei fremste ekspertane i Noreg og Europa. Utstillinga er eit samarbeid mellom NAL | Ecobox, Norwegian Wood og Nasjonalmuseet. Meir informasjon om Norwegian Wood hos Norske Arkitekters Landsforbund 

Norwegian wood avsluttet turnéen våren 2012.

Facebook Twitter Email
2018»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2019»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2020»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2021»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2022»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2023»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2024
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet

Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet

Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet

Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet

Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet

Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet

Norwegian wood