Debatt: Kunstfeltets uutholdelige skjevhet

En paneldebatt hvor pluralisme utfordrer konsensus

Nasjonalmuseets og TrAPs vandreutstilling «I Nasjonalomuseets blindsone» følges av en rekke seminarer relatert til utstillingens innhold. Utstillingen, som er en del av museets 5 utstillinger relatert til grunnlovsnmarkeringen i 2014, er fortsatt på turné rundt i landet. 

Det er en kjensgjerning at kunstfeltet er preget av forskjellige faglige posisjoner, – av dissens, pluralisme og mangfold. Derfor er det all grunn til å forvente at dette på tilsvarende måte preger de norske kunstinstitusjonene og den kunstfaglige diskursen hos for eksempel Nasjonalmuseet. Slik fremstår imidlertid museene ikke, hevder mange. Tvert imot, den institusjonelle kunstfaglige diskursen synes preget av konsensus og samstemmighet – noen vil også påstå likegyldighet. Diskursen er dominert av kunsthistorikere, som del av en større ”gruppe” som i sosiologisk forstand fyller mange roller og ofte bekler mange hatter: De er kunstkritikere, kuratorer, prosjektledere, direktører, redaktører, og ikke minst kunsthistorikere. Spørsmålene blir da: Hvilke kunstbegrep blir anvendt, hvilke kvalitetskriterier legges til grunn, hvilken kunst fremheves eller tones ned, hvem sin kultur og hvem sin historie som blir fortalt? Er kulturforskningen i stand til å svare på disse spørsmålene? OG forresten, hvor står kulturforskeren i forhold til denne dominerende diskursen? Seminaret tar utgangspunkt i Samir M’kadmis kuratortekst i publikasjonen for vandreutstillingen «I Nasjonalmuseets Blindsone». Denne kan lastes ned herfra, se i infoboks til høyre, under materiell.

På vegne av Nasjonalmuseet og samarbeidspartner Transnational Arts Production (TrAP) ønskes velkommen til paneldiskusjon på Litteraturhuset, Oslo 25. februar 2015 klokken 10.00 – 13.30. Moderator for dagen er Ellen Aslaksen (forskningsleder, Kulturrådet). I panelet sitter Dag Solhjell (kunstsosiolog, dr.philos), Johanne Nordby Wernø (kritiker, kurator, daglig leder UKS), Samir M’kadmi (kunstner, kurator), Tore Slaatta (professor, Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO) og Ingvild Krogvig (kurator, Nasjonalmuseet avdeling samtidskunst)

Påmelding HER.

 

Facebook Twitter Email
2021»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2022»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2023»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2024»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2025»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2026»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2027
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
Fra utstillingen. Foto: Nasjonalmuseet

Fra utstillingen. Foto: Nasjonalmuseet