Om gallerinettverket

Slik vil det nye nasjonalmuseet se ut. Foto/Ill.: Nasjonalmuseet

Slik vil det nye nasjonalmuseet se ut. Foto/Ill.: Nasjonalmuseet

Gallerinettverket er et uformelt nettverk av kunstforeninger, kunstsentre, kulturhus, fylkesgallerier, kunst -, kunstindustri- eller kulturhistoriske museer som har spesialiserte visningsrom for kunst, arkitektur og design / kunsthåndverk  og tar i mot vandreutstillinger fra forskjellige produsenter.

Denne nettsiden er et ledd i arbeidet med å tydeliggjøre Nasjonalmuseets rolle i nettverket, og skal bidra til at museet fyller sin rolle som nasjonal aktør.

Presentasjonene har et faglig fokus. Det skal være prosjektenes kunstfaglige og formidlingsfaglige kvaliteter som gjøres synlige gjennom denne plattformen. I tillegg beskrives praktiske krav og forutsetninger for å kunne motta de enkelte vandreutstillingene. Vi håper også at dette skal  bidra til  økt kvalitetssikring gjennom en gjennomtenkt presentasjon av produksjonenes innhold.

Her kan arrangører få oversikt over og booke utstillinger både fra Nasjonalmuseet og fra andre produsenter som Norske Kunstforeninger, Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) kunst- og kunstindustrimuseer og aktører som produserer utstillinger for vandring. Målet er  å gi en nasjonal oversikt,  og stimulere til økt bruk av gode produksjoner.

OBS. Informasjon om, og booking av utstillinger på turne fra Nasjonalmuseet er nå flyttet til vår egen nye hjemmeside.

 

Produksjoner kan vises som KOMMENDE (under produksjon og kan i noen tilfeller bestilles), NÅVÆRENDE (kan være fullbooket eller mulig å bestille) eller ARKIV (har avsluttet sin turné)

Vi tror at dette vil skape oversikt, gi gode arkiver og virke inspirerende. En nasjonal kommunikasjonsplattform  gir gode planleggingsmuligheter, øker kvaliteten og styrker samhandling mellom aktører og med Nasjonalmuseet.

Et suksesskriterium er også at nasjonale og regionale aktører og institusjoner som har egne produksjoner kan synliggjøre dem her! En velfylt bank med mange kontoer og mye utlånsvirksomhet vil være en riktig og viktig dokumentasjon av bredden i norsk kunstliv, og gjøre den synlig både for våre oppdragsgivere og for et allment publikum.

Vi som jobber med det landsdekkende program i Nasjonalmuseet vil drifte og utvikle denne siden sammen med andre produsenter,  og tar med glede imot henvendelser for å gjøre nettsiden enda bedre. Så ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Husk også å abonnere på nyhetsbrev fra oss!

Mvh

Per Odd Bakke

Spesialrådgiver

Avdeling formidling og publikum

Nasjonalmuseet