Nyhetsbrev #1 Juni 2012

The J. Russels, Felike van der Leest 2008-10 Foto: Nasjonalmuseet

19. juni 2012

Ny nasjonal ressursbank for vandreutstillinger!

Det er med glede og stolthet at Nasjonalmuseet og samarbeidspartnere lanserer ny digital utstillingsbank til det landsdekkende gallerinettverket. Foreløpig er det Norske Kunstforeninger og Se kunst i Nord-Norge (SKINN) våre første samarbeidspartnere, men også andre profesjonelle produsenter av vandreutstillinger kan etter hvert benytte seg av denne plattformen til å presentere, dokumentere og dele sine produksjoner med visningssteder i hele landet.

Hensikten med denne vandreutstillingsbanken er å styrke samhandling mellom aktørene i feltet og gi publikum, myndigheter og brukere en nasjonal oversikt over den store bredden av vandreutstillinger innen kunst, arkitektur og design.

Enklere prosesser – større oversikt

Vandreutstillingsbanken kan brukes av alle visningssteder for visuell kunst i Norge, og skal forenkle prosessen med bookingforespørsler og distribusjon av informasjon og bilder. Brukere kan søke på kategori eller søke i en enkelt produsents portefølje. Vi jobber også nå med å tilby en søkemulighet gjennom kalenderen; hva finnes av ledige utstillinger i en gitt periode?

Produserer dere vandreutstillinger?

Produserer din kunstinstitusjon vandreutstillinger innen billedkunst, arkitektur eller design/kunsthåndverk?  Da kan dette være en plattform å dele eller informere om utstillingene deres på! Ta kontakt med oss her.

Med vennlig hilsen Nasjonalmuseet / landsdekkende program

Facebook Twitter Email