Nasjonalmuseet søker formidlingskoordinator

Bruk dette_Utstillingssituasjon1_Foto Børre Høstland 2

Fra «I Wish This Was A Song» Museet for samtidskunst. Foto: Børre Høstland/Nasjonalmuseet

Spennende og viktig stilling ledig i Nasjonalmuseet!

«Stillingen skal styrke og videreutvikle formidling i Nasjonalmuseet på høyt internasjonalt nivå. Stillingen skal ha en samlende funksjon for museets formidlingsstab og bidra til en styrking av tverrfaglighet i produksjon og formidling av utstillinger spesielt og av fagfeltet generelt.»

Stillingen vil bli utlyst nordisk.

Søknadsfrist 7.februar 2013.

Les mer om stillingen her.

Facebook Twitter Email