Egenandelen bortfaller!

Andrea Lange, Atelier Populaire. Foto: Andrea Lange

Fra den kommende utstillingen I Nasjonalmuseets blindsone. Andrea Lange, Atelier Populaire. Foto: Andrea Lange

Egenandelen for leie av galleriutstillinger i Nasjonalmuseets landsdekkende program bortfaller fra og med 1.6.2013.

Egenandelen på kr 3.500 er nå historie. For dere som driver visningssteder for visuell kunst; gallerier, kunstsentre, kunsthaller, kunstforeninger, kulturhus, museer mfl, kan galleriutstillinger fra Nasjonalmuseet nå leies helt vederlagsfritt!

Vi håper at dette vil gjøre det lettere for flere visningssteder i Norge å vise utstillinger fra Nasjonalmuseet.

Hva bidrar Nasjonalmuseet med:

Utstilling, transport til og fra ditt visningssted, utarbeidet formidlingsmateriell, forsikring og opplæring i utstillingen for formidler.

Nasjonalmuseet kan også bistå med lønn til regional formidler etter tre ulike formidlingsalternativer.

Hva arrangør forplikter  seg til:

Tilby visningslokaler med nødvendig sikkerhets- og klimakontroll. Mottak av utstilling, oppbevaring av transportkasser og tilrettelegging av formidlingsopplegg. Markedsføring lokalt. Stille med formidler på opplæring. Gjennomføre omvisninger og eventuelle workshops. Rapportere til Nasjonalmuseet på publikumstall og annet via våre nettsider.

Sjekk tilbudene

Du kan lese mer om utstillingstilbudene her , se når de er ledige og sende forespørsel om leie av utstillinger!. Det er fint om dere melder fra om hvilke perioder som passer dere best. Vi har mange hensyn å ta med hensyn til turnéleggingen, vi prøver imidlertid å etterkomme ønskene så langt det lar seg gjøre.

 

Vi ser frem til å høre fra dere.

Gallerinettverket i Nasjonalmuseet

Facebook Twitter Email